LUMA-HUSET, STOCKHOLM

Luma-huset sparade el.

Ett helt nytt luftbehandlingsaggregat och ny styrutrustning minskar energiåtgången i Luma-huset. Se mer om bolagsgruppens gemensamma arbeten i denna fastighet på www.inventprojekt.se