Du är nära en långsiktig lösning.

Här finns hela lösningen – bekvämt och kostnadseffektivt eftersom vi är med dig hela vägen från projektering till driftsättning, dokumentation och serviceavtal. Tack vare lång erfarenhet och koll på det senaste, vet vi hur man styr mot långsiktiga värden och besparingar genom smarta lösningar, kvalitet och energieffektivitet. Vårt arbetsfält sträcker sig från storskaliga renoveringsprojekt till nybyggnad och delprojekt inom inom elinstallationer, nätverk, styr och reglerteknik samt fastighetsautomation. Hör av dig till oss, så kan du snart se dina möjligheter!

STYR- OCH REGLERSYSTEM

Vi erbjuder färdiga system och lösningar, från behovsanalys
till driftsättning och service.

NÄTVERK

Vi använder os av heltäckande kommunikationslösningar från flera välkända leverantörer.

Våra tjänster och produkter.

KRAFT OCH BELYSNING

Rätt belysningssystem och kraftförsörjning är nyckeln till trivsel
och energi-effektivitet.

SERVICE

Vi ser god service som förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroll. Och att finnas lokalt, nära tillhands.

Vi brinner för att sänka uppvärmnings- och energikostnader.

80%

Spara upp till 80 % av energin med hjälp av tidsstyrning av fläktar.

30%

Sänkt tillufttemperatur kan minska energikostnaden med upp till 30%.

80%

Värmeåtervinning är en riktig sparbössa! Du kan spara upp till 80%.