KRAFT OCH BELYSNING

Från kraftförsörjning till verkliga ljuspunkter.

Vi erbjuder kraft- och belysningsinstallationer i alla typer av fastigheter och industrier. Till vår hjälp har vi den senaste tekniken såsom KNX och Dali belysningsstyrningar. Våra kunder väljer oss för att vi är duktiga på att sänka fastighetsägarens energikostnader och därför att vi är lika noga med kvalitet som kort inställelsetid. Här märks elinstallationer inom nyproduktion, ombyggnation, el-entreprenader, lokalanpassning för nya hyresgäster samt fastighetsservice, tele och data. Vi är en totalleverantör inom alla typer av arbeten som rör kraft och belysning i offentlig miljö.

Många av dessa arbeten har vi projekterat själva, men vi utför även rena konsultuppdrag med tekniska beskrivningar och ritningar. Vi kan exempelvis hjälpa dig med termografering och/eller loggning av elanläggningar. Vår ambition är minsta möjliga miljöpåverkan och allt vårt elavfall tas om hand och återvinns så långt det är möjligt.

Belysning som tilltaIar och sparar.

Utifrån vår egen höga kompetens inom belysning kan vi erbjuda unika miljöer. Låt oss göra en ljusberäkning och ta fram förslag och design på lösningar som skapar god arbetsmiljö och trevlig ljussättning. Vi åtar oss allt från enklare installationer till avancerade installationer som exempelvis KNX och Dali för entreprenader av olika storlekar. Vi kan referera till ett flertal projekt där vi tagit fram mycket energisnåla lösningar för kunden.