SERVICE

Vägen till ett optimalt utnyttjande av dina anläggningar.

Vi har en väl utbyggd serviceavdelning med korta ledtider och snabba insatser. Genom att samarbeta med oss åtnjuter du stora möjligheter att förebygga olyckor och driftstörningar samtidigt som du tillförsäkrar en maximalt effektiv drift. Vi har lokala serviceledare som kan hjälpa dig att utforma ett kostnadseffektivt serviceprogram. Dessutom utför vi belysningsoptimering och installationer som möjliggör ytterligare kostnadsbesparingar. Våra servicebilar är utrustade för alla typer av arbeten.

Våra tjänster:

  • ROT-uppdrag
  • Hyresgästanpassning
  • Modernisering
  • Termografering
  • Energianalysering
  • Belysningsoptimering
  • Förebyggande insatser
  • Tillsyn och skötsel
  • Felsökning
  • Reparation, utbyte